Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Transportu i Infrastruktury

Dnia 25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Osowa.
Przedmiotem spotkania było:

1. Propozycja zgłoszona przez mieszkankę zastosowania w dzielnicy systemu „Park and Stride”, jako jednego ze sposobów na bezpieczną drogę do szkoły podstawowej. Jako miejsce parkowania dla samochodów rodziców zaproponowano parking koło kościoła przy ul. Pegaza 15 położony w odległości około 1 km (15 minut piechotą) od Szkoły Podstawowej nr 81. Przedyskutowano tę propozycję i wydaje się, że taką funkcję mógłby spełniać planowany parking przy ul. Niedziałkowskiego położony w odległości około 500 m od szkoły (6 minut piechotą). Podsumowując dyskusję wyrażono chęć wsparcia przez działania podejmowane przez Radę Dzielnicy Osowa dla tego typu inicjatywy mające na celu nie tylko poprawę komunikacji w rejonie szkoły przy zapewnieniu bezpiecznej drogi do szkoły, ale także stanowiącej dobry wzorzec dla dzieci. Dodatkowo omawiano kwestie komunikacji publicznej i oznakowania dróg oraz kontynuację przez Komisję ds. kultury, sportu i edukacji RDO tej problematyki w celu wypracowania rozwiązań zachęcających zarówno uczniów i ich rodziców oraz pozostałych mieszkańców do pieszego poruszania się po naszej dzielnicy.

2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ateny. Dyskutowano przede wszystkim o przeznaczeniu terenu, jego przewidywanym funkcjonowaniu oraz planowanej liczbie miejsc parkingowych. Stanowisko Komisji w sprawie tej ostatniej kwestii to zapewnienie dla planowanego domu opieki miejsc parkingowych dla pracowników i obsługi (dostawcy) i ponadto co najmniej kilku miejsc parkingowych dla osób odwiedzających.

3. Radni Bartosz Stefański i Jan Perucki opracowali mapy dostępne online dotyczące dróg https://www.google.com/maps/d/edit?mid=ze3dLzcvO6kk.kiolphBaWziY (gdzie kolorem czarnym oznaczono drogi utwardzone np. asfalt, kostka, płyty, a kolorem żółtym drogi nieutwardzone) oraz oświetlenia dróg: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=ze3dLzcvO6kk.kK5A_oE_YHAs (gdzie kolorem zielonym oznaczono drogi oświetlone, a kolorem czerwonym drogi nieoświetlone). Na tej podstawie określono następujące priorytety dotyczące oświetlenia dróg w naszej dzielnicy:
a. przejście dla pieszych na rogu ul. Niedziałkowskiego / Koziorożca,
b. ronda przy ul. Junony oraz przy przystankach autobusowych,
c. przejście dla pieszych przy ul. Artemidy (przy skrzyżowaniu z ul. Wodnika),
d. przystanek autobusowy przy ul. Gnieźnieńskiej,
e. przejścia dla pieszych przez ul. Wodnika,
f. przejścia dla pieszych przez ul. Nowy Świat,
g. koniec ul. Barniewickiej (obecnie brak oświetlenia).

4. Pismo z Zarządu Dróg i Zieleni dotyczące ul. Flory. Komisja wyraża zadowolenie, że stan dróg w naszej dzielnicy ma ulec poprawie. Istotnym jest, aby realizowane były drogi, które są zgodnie z oczekiwaniem instytucji miejskich wskazywane przez Radę dzielnicy do priorytetowej realizacji.

5. W odpowiedzi na zapytanie policji dotyczące wskazania miejsc niebezpiecznych lub innego zagrożenia, Komisja wskazuje jako miejsca wymagające nadzoru i szczególnej uwagi następujące: parki (przy ul.: Chirona, Heleny, Bliźniąt), rejon ul. Nowy Świat i ul. Wenus. Zwracamy się z prośbą o przeprowadzanie patroli pieszych w dzielnicy, w szczególności w rejonach nieoświetlonych ulic.

6. W związku z planowanym spotkaniem Radnych w Biurze Rozwoju Gdańska dotyczącym Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) Drogi Zielonej na odcinku Nowa Spacerowa i Nowa Kielnieńska, omówiono tematy, które należy podjąć na tym spotkaniu uwzględniając potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy.

7. W nawiązaniu do zgłoszenia od mieszkanki dotyczącego ul. Wodnika na odcinku od ul. Orfeusza do ul. Galaktycznej) przypomniano o toczącym się postępowaniu w sprawie decyzji o zrid dla tego odcinka (docelowy układ drogowy). Warto, aby istniejący „wąwóz” z dwustronnym szpalerem drzew został zachowany, a teren uprzątnięty przez właścicieli gruntów.

8. W nawiązaniu do zgłoszenia od mieszkańca dot. ul. Zeusa informujemy, że przy tej ulicy planowana jest realizacja dwóch mini rond oraz Komisja rekomenduje realizację przejścia dla pieszych z azylem.

9. W odniesieniu do licznych zgłoszeń mieszkańców dotyczących wykonania progów zwalniających Komisja podtrzymuje dotychczasowe stanowisko Rady, aby nie wykonywać progów zwalniających ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko i warunki życia ludzi oraz eksploatację pojazdów (przykładowo http://wyborcza.biz/biznes/1,147749,19653213,trujace-progi-zwalniajace-cierpia-samochody-kierowcy-i-mieszkancy.html?disableRedirects=true#MT) natomiast stosować inne, nowoczesne rozwiązania techniczne np. wysepki, przejścia dla pieszych z azylami i inne (przykładowo w ramach projektu Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto http://gfis.pl/nasze-projekty/realizowane-projekty/quo-vadis-gdansku-mieszkancy-planuja-swoje-miasto/ , który został zrealizowany m.in. w naszej dzielnicy). Rada Dzielnicy Osowa wypracuje w tej sprawie stanowisko, o którym poinformujemy mieszkańców oraz stosowane instytucje.

Dziękujemy mieszkance za udział w zebraniu i przedstawienie swojewgo stanowiska w sprawie systemy „Park and Stride”.

Monika Bednarska
Przewodnicząca Komisji ds. transportu i infrastruktury

W zebraniu uczestniczyli Radni: Katarzyna Komorowska, Stanisław Krzemiński, Jan Perucki, Karol Ważny, Łukasz Żyliński i Monika Bednarska