Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje w sprawie Budżetu Dzielnicy Osowa 2016

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Dzielnicy Osowa,

w imieniu Rady Dzielnicy Osowa zapraszam Państwa serdecznie do wyrażania opinii na temat tegorocznego projektu rozdysponowania środków pozostających do dyspozycji Dzielnicy Osowa.

W roku 2016 Osowej przyznana została kwota 88 116 zł, co stanowi lekki przyrost względem roku poprzedzającego, spowodowany zwiększeniem się liczby zameldowanych osowian. Na każdego z Nas przypada bowiem 6 zł. Warto przypomnieć, że stawka ta wynika z wysokiej frekwencji wyborczej (powyżej 16%) podczas wyborów do rad dzielnic, które odbyły się w 2015 r.

Propozycje tegorocznego budżetu znajdują się w załączniku >>KLIK< <.

Zamieszczone propozycje wynikają w dużej mierze z faktu, że Rada Dzielnicy Osowa, zgodnie z obowiązującym Statutem Dzielnicy, nie ma możliwości finansowania przedsięwzięć, które realizowane są przez instytucje i organizacje nienależące do struktury organizacyjnej Miasta Gdańska. W związku z tym Rada finansuje wyłącznie te działania, które realizowane są przez jednostki miejskie. Wiele z tych przedsięwzięć organizowanych jest w partnerstwie z innymi osowskimi organizacjami.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że znaczące potrzeby Osowej w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej w większości nie mogę zostać zaspokojone z budżetu Dzielnicy. Niemniej Rada i Zarząd Dzielnicy wspólnie z Radnymi Miasta różnymi drogami dążą do realizacji zadań infrastrukturalnych przez jednostki miejskie.

Uprzejmie proszę o przesyłanie Państwa opinii drogą mailową na adres rada.osowa@gmail.com lub dostarczanie ich w formie papierowej do skrzynki podawczej Rady znajdującej się w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Czekamy na Państwa uwagi i sugestie do środy, 2 marca.

Z wyrazami szacunku,
Karol Ważny
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Osowa