Po spotkaniu warsztatowo-konsultacyjnym w Biurze Rozwoju Gdańska

Szanowni Państwo,

zamieszczamy przekazane nam przez Biuro Rozwoju Gdańska materiały ze spotkania warsztatowo-konsultacyjnego w sprawie koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 2156 „Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku”.Prezentacja:Protokół ze spotkania:
O dalszych działaniach Rada Dzielnicy Osowa będzie informowana przez Biuro Rozwoju Gdańska. Każdą informację dotyczącą planu przekażemy Państwu poprzez stronę internetową.

Wszelkie informacje dotyczące koncepcji miejscowego planu można także pozyskać u Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa – Bartosza Stefańskiego


Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Konsultacje Społeczne w sprawie Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy Państwa do partycypacji w podziale środków w Budżecie Dzielnicy Osowa na rok 2020!

W dniach 1-31 stycznia, jak co roku, będzie dostępna dla Państwa Ankieta Budżetowa Dzielnicy Osowa na rok 2020, której celem jest zebranie Państwa opinii w sprawie podziału środków budżetowych na projekty w roku 2019 oraz pozyskanie od Państwa wskazówek, na jakie cele, projekty i wydarzenia przeznaczyć środki w roku 2020. Do rozdysponowania będzie kwota w wysokości 281 826 zł.

Link do ankiety budżetowej: https://www.survio.com/survey/d/budzet2020

W tym samym okresie, w dniach 1-31 stycznia, będziemy przyjmować od Państwa wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020. Wnioski, czyli inaczej Państwa konkretne pomysły i projekty, które rekomendujecie do realizacji z Budżetu Dzielnicy Osowa.

Po 31 stycznia Państwa wnioski zostaną skierowane do stosownych komisji tematycznych RDO celem dokonania analizy i wstępnego zaopiniowania. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu realizacji wniosku następuje na tzw. „sesji budżetowej” Rady Dzielnicy Osowa podczas głosowania nad uchwałą budżetową.

Link do wniosków budżetowych: http://rada.osowa.com/budzet-dzielnicy/budzet-dzielnicy-2020/Za wszystkie wypełnione ankiety oraz przesłane wnioski serdecznie Państwu dziękujemy!

Życzenia Świąteczne!

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wesołych, pogodnych Świąt, czasu spędzonego przy wspólnym stole wraz z całą rodziną i przyjaciółmi. Niech ten czas wypełniony będzie życzliwym uśmiechem, udanymi wspomnieniami z przeszłości oraz szczerymi rozmowami. Życzymy Państwu dużo ciepła, miłości, spokoju i odpoczynku od dnia codziennego, a także prószącego śniegu za oknem, aby magia Świąt zawitała do Państwa domów z jeszcze większą mocą.

A w nadchodzącym, 2020 roku, życzymy Państwu, aby odnosili Państwo same sukcesy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, aby spełniły się Państwa marzenia i oczywiście życzymy Państwu jak i sobie, aby nasza dzielnica piękniała z tygodnia na tydzień! Oby Osowa, nasza wspólna mała ojczyzna, w 2020 roku stawała się jeszcze lepszym miejscem do życia!

Jeszcze raz wszystkiego dobrego oraz wspaniałego nadchodzącego roku!

Życzą Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa!

Spotkanie warsztatowo-konsultacyjne w sprawie MPZP nr 2156

Uwaga, mieszkańcy okolic Osowskiego Zakątka i Zielonego Zakątka!

Biuro Rozwoju Gdańska planuje spotkanie warsztatowo-konsultacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku” (nr 2156).

Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2020 roku, o godzinie 16:00, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska – ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, sala 408

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców!

Zaproszenie na X sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższą środę, 11 grudnia 2019 r. na godz. 18.30 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Władysława Raatza (Uchwała nr X/29/2019)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020 z mieszkańcami (Uchwała nr X/30/2019, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie remontu ulicy Kielnieńskiej oraz budowy ulicy tzw. „Nowej Koziorożca” (Uchwała nr X/31/2019)
 7. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Dzielnicy Osowa za rok 2019
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa