Przesunięcie terminu XIV sesji RDO oraz odwołanie dyżurów Radnych Dzielnicy

Szanowni Państwo,

ze względu na trwającą pandemię koronawirusa oraz dalsze restrykcje wprowadzone przez Parlament dotyczące między innymi spotkań i przemieszczania się przekazujemy Państwu, że najbliższa zaplanowana sesja Rady Dzielnicy Osowa zostaje przesunięta na termin 28 kwietnia, na godzinę 18:00 na placu w Parku Chirona (od strony ulicy Zeusa).

Jednocześnie informujemy, że odwołujemy zaplanowane na najbliższy okres dyżury w naszej siedzibie. Do dyżurów powrócimy w bliżej nieokreślonym terminie, jednak o ponownym dyżurowaniu przez Radnych poinformujemy Państwa osobnym komunikatem.
Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez e-mail (rada.osowa@gmail.com) lub poprzez Facebooka.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Wsparcie Rady Dzielnicy Osowa w walce z koronawirusem

Szanowni Państwo,

nie możemy pozostać obojętni w walce z koronawirusem. Dlatego postanowiliśmy przekazać z Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020 sumę 30.000 zł na zakup sprzętu medycznego, pomoc służbie zdrowia oraz pomoc mieszkańcom w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa.

Mamy nadzieję, że nasza mała cegiełka pozwoli zakupić niezbędny sprzęt medyczny oraz środki zabezpieczenia osobistego dla szpitali.

Przekazujemy Państwu, które Rada Dzielnicy Osowa podjęła dnia 27 marca 2020 roku.Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa
Informacja o przełożeniu terminu XIV sesji RDO

Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzone dalsze obostrzenia związane z epidemią koronawirusa dotyczące kwarantanny, zebrań zbiorowych oraz poruszania się, jesteśmy zmuszeni zmienić termin najbliższej sesji Rady Dzielnicy Osowa na najbliższy możliwy i zgodny z obowiązującym prawem.

Aktualnie planujemy przeprowadzenie sesji 14 kwietnia 2020 roku (wtorek), o godzinie 18:00, na placu w Parku Chirona (od strony ulicy Zeusa).

Jednocześnie zastrzegamy, że ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację, termin sesji może ulec zmianie. O kolejnych zmianach poinformujemy Państwa w osobnych komunikatach.

Przypominamy Państwu, że sesje Rady Dzielnicy Osowa, zgodnie ze statutem Rady Dzielnicy Osowa, są jawne, lecz nie zachęcamy Państwa do uczestniczenia w naszych obradach ze względu na pandemię koronawirusa. Zachęcamy Państwa do pozostania w domu. Radni Dzielnicy Osowa podejmą wspólnie tylko niezbędne decyzje i uchwały.

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Informacja w sprawie projektów do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na pandemię koronawirusa Rada Dzielnicy Osowa podjęła decyzję o zawieszeniu podjęcia decyzji w sprawie dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych do czasu, gdy będzie możliwa ich realizacja.

Dofinansowanie przedsięwzięć i uruchomienie środków na ich realizację przy jednoczesnym braku możliwości organizacji wydarzeń (ze względu na pandemię koronariwusa) spowoduje przepadnięcie przekazanych środków i brak możliwości ich odzyskania. Rada Dzielnicy Osowa wszelkie pozostałe środki po dofinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupowych zabezpieczy w rezerwie budżetowej, która następnie będzie służyła do dofinansowywania projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych.

Rada Dzielnicy Osowa, gdy tylko będzie to możliwe i sytuacja w Polsce będzie na tyle stabilna, aby wydarzenia mogły się odbyć, podejmie niezwłocznie decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów poprzez przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową oraz uruchomienie środków.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa na naszą podstronę poświęconą Budżetowi Dzielnicy Osowa na rok 2020: http://rada.osowa.com/budzet-dzielni…/budzet-dzielnicy-2020/

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XIV sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższą środę, 25 marca 2020 r., na godz. 18.00 tym razem wyjątkowo na plac sąsiedzki w Parku Chirona (od strony ulicy Zeusa).

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
  5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie sesjiWyjątkowa sytuacja wymusza niekonwencjonalne działania tak, aby pełniąc rolę radnego lub radnej, właściwie i terminowo wywiązać się ze swoich obowiązków, zadbać o sprawy dzielnicy, zapewnić jawność obrad, co jest warunkiem koniecznym wynikającym ze statutu, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie innych i swoje. Dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu sesji na otwartej przestrzeni. Podczas obrad radne i radni oraz goście będą zachowywać zalecane odległości.

Na sesji rozpatrzone zostaną tylko takie sprawy, których nie można odłożyć w czasie. Dotyczy to uchwały w sprawie przeznaczenia środków, będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Osowa. Informujemy, że zamierzamy głosować tylko nad środkami przeznaczonymi na działania inwestycyjne i zakupy tak, aby jednostki miejskie otrzymały nasze wnioski terminowo. Pozostałe fundusze zostaną skierowane do rezerwy budżetowej. Zawieszamy podjęcie decyzji w sprawie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych do czasu, gdy będzie możliwa ich realizacja.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa