Sprawozdanie ze spotkania z WPRem w sprawie infrastruktury w Osowej (07.03.17)

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!

Odbyło się dzisiaj (3.07.2017r.) bardzo ważne spotkanie dotyczące wielu tematów drogowych w Wydziale Programów Rozwojowych.

Obecni na spotkaniu: Maciej Przybylski, Grzegorz Boros, Jan Perucki.

Postaram się w możliwie krótki sposób, ale wyczerpujący temat przedstawić w punktach poniżej istotne dla Osowian tematy infrastrukturalne, które zostały omówione na spotkaniu.

Ul. Planetarna będzie realizowana w dwóch etapach – 2017-2018. I etap obejmuje fragment od ul. Nowy Świat do przejazdu kolejowego, a etap nr II planowany na przyszły rok to odcinek od przejazdu kolejowego aż do granicy miasta. Co ważne, realizowane to będzie w układzie docelowym tj. nawierzchnia bitumiczna wraz z oświetleniem.
W tym roku zostaną utwardzone nawierzchnie gruntowe płytami typu JOMB następujących ulic: Akteona, Syriusza, Złotowska, Cerery, Chirona, Zielony Zakątek. W planach jest także utwardzenie Antygony i Chełmińskiej. Obecnie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozlicza zimę, jeżeli okaże się, że pula środków jest większa, bo zostało mniej wydane na odśnieżanie itp. w tym roku, wtedy prawdopodobnie zostanie utwardzona jeszcze jakaś ulica.
Realizacja Zbiornika Retencyjnego Osowa II do końca 2018 roku. Zapewniono nas o tym, że będzie to przestrzeń przyjazna mieszkańcom, planowana jest ścieżka z kostki dookoła akwenu, ławki, śmietniki, uporządkowana zieleń.
Realizacja ul. (nowy) Nowy Świat tj. nawierzchnia bitumiczna wraz z oświetleniem do końca 2018 roku. Specjalnie powtórzyłem „nowy”, bo ulica będzie w części biegła w delikatnie innym śladzie niż ma to miejsce dzisiaj.
Przewiduje się na lata 2019-2020 realizację w układzie docelowym tj. nawierzchnia bitumiczna wraz z oświetleniem ul. Koziorożca, Zeusa, Keplera.
W tym roku zostanie zrealizowana dokumentacja projektowa dla ul. Kielnieńskiej. Prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi realizacja zadania – nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, ścieżka rowerowa.

Na spotkaniu zostało poruszonych jeszcze kilka innych tematów, ale ze względu na to, że są to jeszcze sprawy nie rozstrzygnięte pozwolę się z nimi podzielić przy uzyskaniu przez nas konkretnych deklaracji.

Jak Państwo z pewnością zauważyli, przez najbliższe 3 lata będzie miała miejsce w Osowej „rewolucja drogowa”. Zostaną zrealizowane główne ciągi komunikacyjne, ale także zostanie utwardzonych wiele ulic osiedlowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy wiele potrzeb, dlatego dalej naszą misją jest zdobywanie jak największych środków dla Osowej. Niedługo mamy kolejny szereg spotkań w tym kierunku, a wiążące deklaracje przedstawię Państwu.

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa,
Jan Perucki

Reforma edukacji w naszej dzielnicy

Szanowni Państwo,

ponieważ w naszej dzielnicy nadal występują pewne niepewności odnośnie zagadnień związanych z reformą edukacji – przekazujemy Państwu pismo od Pana Grzegorza Krygega z Wydziały Rozwoju Społecznego.

>>PLIK< <

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Budżet Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa 2017 (wyniki ankietyzacji)

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu wyniki przeprowadzanej ankietyzacji w dniach 13.01-13.02.2017.

Na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim Mieszkańcom, którzy podzielili się swoją opinią w ankiecie oraz wskazali ważne ze swojego punktu widzenia inwestycje lub przedsięwzięcia, którymi Radni powinni się zająć lub wesprzeć w najbliższym czasie. Jest to niezwykle cenny zbiór informacji, który Radni wykorzystają nie tylko do prac nad tegorocznym Budżetem Rady Dzielnicy, ale także podczas spotkań z przedstawicielami Miasta Gdańska. Pozwolimy sobie skomentować wyniki ankietyzacji, z wynikami której można zapoznać się w pliku, który można pobrać poniżej.

>>PLIK<<

W ankiecie wzięło udział 197 Mieszkańców, głównie w wieku 25-50 lat, co stanowi wiarygodną próbę losową badanych. Ankieta dotarła do wielu zakątków naszej dzielnicy – głównie do okolic ulic Wodnika oraz Jednorożca. Nie zabrakło jednak głosów z Kukawki oraz Osiedla Barniewice, choć wyraźnie przydałaby się większa promocja Budżetu Rady Dzielnicy i innych inicjatyw Rady w tych częściach Osowej.

Warto zauważyć, że ponad 18% ankietowanych do tej pory nie wiedziało o istnieniu Budżetu Rady Dzielnicy – warto zatem promować w większym stopniu podobne inicjatywy, aby jak największa liczba ankietowanych miała szansę się z nimi zapoznać i wypowiedzieć. Blisko połowa wiedziała o istnieniu takowego budżetu z osowskich mediów, co wskazuje na ich istotny wpływ i zasięg lokalny.

W pierwszej kolejności ankietowani zostali poproszeni o ocenę ogólną projektów z roku 2015. Poniżej wyszczególnimy te, które wyróżniały się swoim wynikiem od pozostałych (dokładne wyniki procentowe znajdują się w wymienionym wyżej pliku).

Najwyżej ocenione zostały:
1) Dofinansowanie posiłków dla dzieci z ubogich rodzin;
2) Dofinansowanie wydatków szkolnych dla ubogich rodzin;
3) Prace na terenie zielonym (park przy ulicy Heleny);
4) Zakup ławek;

Najniżej ocenione zostały:
1) Osiedlowe spotkanie opłatkowe;
2) Dofinansowanie warsztatów teatralnych w ZSO nr 2;
3) Budowa ronda Barniewicka/Nowy Świat;
4) Dofinansowanie imprez kulturalnych w ZSO nr 2 oraz SP nr 81;

W kolejnym punkcie ankietowani mieli za zadanie wybrać ich zdaniem najbardziej korzystny oraz najmniej korzystny wydatek w roku 2015.

Wyróżniające się projekty wskazane przez ankietowanych:

Najbardziej przydatne Najmniej przydatne
Prace na terenie zielonym (park przy ulicy Heleny) Dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego
Zakup ławek Budowa ronda na skrzyżowaniu Barniewicka/Nowy Świat
Dofinansowanie posiłków dla dzieci z SP nr 81 Zakup ławek
Budowa ronda na skrzyżowaniu Barniewicka/Nowy Świat Dofinansowanie sekcji unihokeja / dofinansowanie kursu samoobrony dla dziewcząt / dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych dla uczniów SP nr 81

 

Warto zwrócić uwagę, że dwa projekty (Budowa ronda na skrzyżowaniu Barniewicka/Nowy Świat oraz Zakup ławek) znalazły się w najbardziej przydatnych jak i najmniej przydatnych projektach wspieranych przez Radę Dzielnicy w roku 2015. Wynikać to może z faktu, że oba te projekty są projektami codziennego użytku, które wpływają na jakość życia poszczególnych Mieszkańców, a także są projektami wyraźnie widzianymi w dzielnicy (widać efekt wydanych pieniędzy).

Zdecydowanym faworytem ankietowanych w 2015 roku okazał się projekt Prac na terenie zielonym w parku przy ul. Heleny [ponad 40% wszystkich głosów], zaś najmniej przydatnym okazał się projekt Dofinansowania osiedlowego spotkania opłatkowego [ponad 1/3 wszystkich głosów]

 

Następnie ankietowani zostali poproszenie o ocenienie w podobny sposób projektów z roku 2016.

Najwyżej ocenione zostały:
1) Chodnik na ulicy Niedziałkowskiego;
2) Projekt terenu zielonego przy ulicy Orfeusza;
3) Zakup ławek;
4) Zakup i ustawienie tablicy z planem dzielnicy przy budynku osowskiego dworca;

Najniżej ocenione zostały:
1) Osiedlowe spotkanie opłatkowe;
2) Wsparcie kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w SP nr 81;
3) Dofinansowanie przedstawienia Teatru Miniatura w Przedszkolu nr 87;
4) Zakup strojów dla Zespołu Taneczno-Wokalnego ze SP nr 81;

Najbardziej przydatne Najmniej przydatne
Chodnik przy ulicy Niedziałkowskiego Dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego
Zakup biblioteczki plenerowej Zakup i ustawienie tablicy z planem dzielnicy przy budynku osowskiego dworca
Projekt terenu zielonego przy ulicy Orfeusza Zakup ławek
Zakup ławek Dofinansowanie festynu rodzinnego w SP nr 81

Najbardziej docenionym projektem został Chodnik przy ulicy Niedziałkowskiego [34%], zaś najmniej przydatnym według ankietowanych został ponownie projekt Dofinansowania osiedlowego spotkania opłatkowego [34%]. Ankietowani kolejny raz ocenili pozytywnie projekt zagospodarowania w przyszłości terenu zielonego oraz zakup ławek. Na wysokiej pozycji w obu zestawieniach znalazła się Osowska Biblioteczka Plenerowa, która stanęła przy ulicy Jednorożca w grudniu 2016 roku, zatem znów widać, że projekt, którego finansowanie widać wzbudza wiele pozytywnych jak i negatywnych odczuć wśród Mieszkańców.

Ankietowani wskazali bardzo wyraźnie priorytety, którymi powinna zająć się Rada w nadchodzącym roku i w latach następnych. Główny nacisk położono na drobne inwestycje [68,5%], a także na tereny zielone [57,9%]. Następnie w zestawieniu znalazły się drobna architektura [39,6%] oraz projekty rekreacyjne [36%]. Pozostałe dziedziny uzyskały podobne poparcie [w granicach 10-18%]. Taki wynik wskazuje na wysokie zapotrzebowanie badanych na projekty chodnikowe, oświetleniowe, drogowe czy przystankowe, a także zapotrzebowanie na zieleń i parki w dzielnicy.

Wskazania ankietowanych miały przełożenie także na treść odpowiedzi w pytaniu otwartym. Ponownie wskazano brak chodników, latarni, ławek, dróg i wiat przystankowych w dzielnicy. Zachęcano Radę Dzielnicy do rozwoju istniejących parków, a także do inwestowania w nowe tereny zielone. Dodatkowo mocno zaakcentowano brak biblioteki i domu kultury w dzielnicy, a także potrzebę poprawy bezpieczeństwa (głównie na ulicach Niedziałkowskiego, Koziorożca, Jednorożca i Planetarnej).

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za oddane głosy. Otrzymane dzięki Państwu informacje na pewno posłużą Radzie Dzielnicy do skonstruowania takiego budżetu Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa, aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom Mieszkańców. Dodatkowo Radni dzięki wynikom rozpoczną kolejne działania, aby uzyskać środki pieniężne na projekty i przedsięwzięcia, które zostały szczególnie wyartykułowane w Państwa odpowiedziach.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zebranie Komisji ds. Transportu i Infrastruktury

Szanowni Państwo,
Dnia 3 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Osowa.

Przedmiotem spotkania było:
1. Informacja ze spotkania dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie otwarcia furtki do Szkoły Podstawowej nr 81.
2. Kwestie dotyczące komunikacji miejskiej i ZTM.
3. Wycinka uschniętych drzew przy ul. Junony.
4. Wniosek organizacji społecznej do GDDKiA o realizację w Gdyni trzech przejazdów rowerowych pod Obwodnicą Trójmiasta; przejazdy do wykorzystania przez mieszkańców Osowej.
5. Zgłoszenie mieszkańca dotyczące ruchu drogowego na ul. Kielnieńskiej i Szalupowej.
6. Odśnieżanie ulic.
7. Przejezdność ul. Hery oraz możliwości parkowania na parkingu parafialnym.
8. Propozycja zmiany nazwy jednego z przystanków autobusowych.
9. Przedstawienia propozycji zlokalizowania parków linowych / linariów w Osowej. Zaproponowano tereny w parku przy ul. Bliźniąt oraz teren zielony przy ul. Posejdona.
10. Problemy występowania dzików w rejonie zabudowy mieszkaniowej.
11. Ul. Letniskowa.
12. Pękanie budynku spowodowane ruchem drogowym – zgłoszenie mieszkańca.
13. Informacja ze spotkania dotyczącego mobilności w Gdańsku.
14. Kanalizacja na ul. Westy.
15. Zniszczenia ul. Ateny.
16. Ogrodzenie parku przy ul. Chirona – umożliwienie przejścia pieszego od ul. Minerwy.

Monika Bednarska
Przewodnicząca Komisji ds. transportu i infrastruktury RDO

W zebraniu uczestniczyli Radni: Stanisław Krzemiński, Jan Perucki, Karol Ważny, Bartosz Stefański i Monika Bednarska

Zaproszenie na otwarcie plenerowej „Biblioteczki Osowskiej”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na otwarcie „Biblioteczki Osowskiej” przy ul. Jednorożca (Gdańsk Osowa) dnia 6 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 15.00.

Projekt realizowany jest przez Radę Dzielnicy Osowa i Soroptimist International – Pierwszy Klub w Gdańsku (międzynarodowa organizacja pozarządowa – w ramach SI Europe „Invest in Education”) we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

„Biblioteczka Osowska” to ogólnodostępna, całoroczna szafka na książki zlokalizowana w Dzielnicy Gdańsk Osowa przy ul. Jednorożca, zrealizowana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Wykonawca prac to firma „Ogród” z Gdańska. Książki dostępne są na zasadzie bookcrossing, czyli swobodnego wypożyczania. Pierwszy pakiet książek został przekazany przez członkinie Soroptimist Interantional – Pierwszy Klub w Gdańsku oraz przez Mieszkańców, którzy udostępnili swoje książki. Książki będą też regularnie przekazywane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

Opiekunami biblioteczki są Monika Bednarska i Bartosz Stefański z Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa oraz Katarzyna Piszczako-Pałasz i Ewa Tomicka z Soroptimist International Pierwszy Klub w Gdańsku (mieszkanki Osowej).
Założono, że jest to projekt pilotażowy i jeśli się sprawdzi będzie mógł być kontynuowany w następnych latach.