Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XXXVIII sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy piątek, 16 lutego 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Analiza wyników badania ankietowego dotyczących budżetu dzielnicy w roku 2018.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Komandorskiej i Nowej.
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Zaproszenie na XXXVII sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwszą w bieżącym roku sesję RDO, która odbędzie się w najbliższy piątek, 12 stycznia 2018 r., o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 210.
5. Wstępna analiza ankiet dotyczących budżetu dzielnicy w roku 2018.
6. Dyskusja nad petycją Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w sprawie utworzenia drugiego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w dzielnicy Osowa.
7. Dyskusja w sprawie propozycji rozbudowy ZSO nr 2 oraz zagospodarowania działki nr 1171/32 (obręb 0001-Osowa) przy ul. Orfeusza.
8. Dyskusja nad propozycjami projektów w ramach miejskiego konkursu na aktywizację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

Ankieta Budżetowa na rok 2018

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia Ankiety Budżetowej Dzielnicy Osowa na rok 2018. W tym roku również chcielibyśmy zaznajomić Państwa z całością wydatków z roku 2017, a także poprosić Państwa o ich ocenę.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/X4C0S3I9F8Y5O5E6A

Głosowanie będzie możliwe do 31 stycznia.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy i dziękujemy za każdą wypełnioną ankietę!

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam w najbliższą środę tj. 3.01.2018 r. o godz. 18:00 w bibliotece ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57, gdzie odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.

W ramach spotkania przewidujemy napisanie projektu i ubieganie się o środki na nasz pierwszy projekt. Podyskutujemy też o pomyśle przeprowadzenia wiosną wspólnej akcji – Petycji dotyczącej wybudowania w Osowej drugiego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o roboczej nazwie „Osowa Północ”. Dopiero zaczynamy naszą działalność, dlatego też pomyślimy o kolejnych zadaniach, które będziemy chcieli zrealizować w 2018 roku.

Poniżej podaję planowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Napisanie projektu do konkursu grantowego „Gdańsk się uczy”.
5. Dyskusja nad Petycją dotyczącą wybudowania drugiego przystanku PKM w Osowej.
6. Dyskusja nad innymi planami działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w roku 2018.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiam,
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa
Paweł Zarzycki

I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek o godz. 17:00 w naszej siedzibie odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa, podczas której m.in. przeprowadzone zostaną wyboru Prezydium Rady.

Oczywiście obecność podczas tego spotkania nie jest obowiązkowa, ale serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału.

Poniżej podaję planowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Zaprzysiężenie nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa (osób, które dotychczas nie składały ślubowania).
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
9. Dyskusja nad planami działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w roku 2018.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Osowa