Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XXXVIII sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Link do sesji zdalnej: >>KLIK<<

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji zdalnej
  2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem zdalnych obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku
  6. Dyskusja w sprawie budżetu dzielnicy Osowa na rok 2023
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa
  8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie sesji