Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XLVIII sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024 (projekt uchwały nr XLVIII/113/2024)
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie realizacji ulic typu „woonerf” w Osowej (projekt uchwały nr XLVIII/114/2024)
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie sesji