Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska

Drodzy Sąsiedzi!

Zgodnie ze statutem Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz w przeciągu 30 dni od zaprzysiężenia na funkcję Prezydenta Miasta Gdańska ogłosiła wybory do rad jednostek pomocniczych.

Termin wyborów to 13 października 2024 roku.

Miejska komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku opublikowała liczbę radnych, która zostanie wybrana w każdej jednostce pomocniczej oraz harmonogram zgodnie z którym będzie przebiegać proces wyborów.

W Osowej w nowej kadencji zasiądzie 15 radnych dzielnicy.

Harmonogram przedstawia się następująco:

 • Do 13 września 2024 r. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku)
  • Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na radnych
  • Podanie do wiadomości wyborców, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, uchwały Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku o utworzeniu obwodów głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz wyznaczeniu siedzib obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic w Gdańsku
 • Do 18 września 2024 r.
  • Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Do 23 września 2024 r.
  • Powołanie obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic w Gdańsku
  • Podanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zawierającego informację o zarejestrowanych kandydatach na radnych
 • Do 11 październik 2024 r., do godziny 24:00.
  • Zakończenie kampanii wyborczej i nastanie ciszy wyborczej
 • 13 października 2024 r.
  • Głosowanie w godzinach 7:00 – 21:00

W wyborach do rady danej jednostki pomocniczej zgłaszać się mogą mieszkańcy danej dzielnicy, w której chcą kandydować, i którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie danej dzielnicy.

Kandydować nie może radny miasta Gdańska, a także osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku czy na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej, jak również osoba skazana prawomocnym wyrokiem.

Poniżej zamieszczamy dokumenty potrzebne do odpowiedniego zarejestrowania się na kandydata w wyborach do rady jednostki pomocniczej:

Wszelkie informacje oraz niezbędne druki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, w pok. 215 i 214, tel. (58) 323–62–95, 323–62–14, 323-65-74, 323-66-14.