Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy Państwa do partycypacji w podziale środków w Budżecie Dzielnicy Osowa na rok 2024!

W dniach 1-30 listopada, jak co roku, będzie dla Państwa dostępna Ankieta Budżetowa Dzielnicy Osowa na rok 2024, której celem jest zebranie Państwa opinii w sprawie podziału środków budżetowych na projekty w roku 2023 oraz pozyskanie Państwa wskazówek na jakie cele, projekty i wydarzenia powinniśmy przeznaczyć środki w roku 2024. Do rozdysponowania będzie kwota w wysokości około 285 000 zł.

Link do ankiety budżetowej:

https://www.survio.com/survey/d/budzetosowej2024

QR Code do ankiety budżetowej

Następnie, w dniach 1-11 grudnia, będziemy przyjmować od Państwa wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024. Wnioski, czyli inaczej Państwa konkretne pomysły i projekty, które rekomendujcie Państwo do realizacji lub wsparcia z Budżetu Dzielnicy Osowa.

Po 11 grudnia Państwa wnioski zostaną skierowane do stosownych komisji tematycznych Rady Dzielnicy Osowa celem dokonania analizy i wstępnego zaopiniowania. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wniosku następuje na tzw. „sesji budżetowej” Rady Dzielnicy Osowa, podczas której Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę budżetową.

Link do wniosków budżetowych:

https://rada.osowa.com/budzet-dzielnicy/budzet-dzielnicy-2024

QR Code do wniosków budżetowych

Za wszystkie wypełnione ankiety oraz przesłane wnioski serdecznie Państwu dziękujemy! Z pewnością pomogą one nam w odpowiedni sposób rozdysponować środki w roku 2024 oraz w latach następnych!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa