Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XLV sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 października 2023 r., od godz. 18.30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024 z mieszkańcami (PROJEKT)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 7. Dyskusja w sprawie budżetu Dzielnicy Osowa w roku 2025
 8. Dyskusja w sprawie konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie sesji