Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zgłoś kandydatkę lub kandydata do tytułu Osowianki/Osowianina Roku 2023!

Urszula Szarmach, Danuta Jonaszek, Edmund Felchner, ks. Henryk Bietzke, Henryk Stachurski, Anna i Andrzej Balk, Małgorzata Biernat, Marzena Majerowska, Aneta Baczyńska – Rostkowska, Renata Grochowska, Tadeusz Littwin, Beata Pawlik – to dotychczasowe Osowianki Roku i dotychczasowi Osowianie Roku, czyli laureatki i laureaci Konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna. Czas po raz trzynasty przyznać ten zaszczytny tytuł. Kapituła Konkursu czeka na zgłoszenia kandydatek i kandydatów. 

To może być osoba, organizacja, instytucja. Ważne, że działa na rzecz osowskiej społeczności dla dobra wspólnego. Jak dokonać zgłoszenia?

👉Rozejrzyjcie się dookoła!

👉Dostrzeżcie w swoim otoczeniu osoby, organizacje, instytucje aktywne na rzecz Osowej!

👉Pozyskajcie ich zgodę.

👉Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i prześlijcie go do organizatorów konkursu.

👉Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21.10.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu „Osowianka/Osowianin Roku” —>http://osowa.com/images/grafiki/1263.docx

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: osowianin.roku@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gala Osowianki/Osowianina Roku 2023.