Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów od 1 kwietnia 2023!

Od 1 kwietnia czeka nas pakiet zmian na „osowskich” liniach autobusowych – 169, 171, 179.

Najważniejsze zmiany:

⏺️ Przesunięcie po 1 kursie linii 171 (kierunek Osowa-Oliwa oraz Oliwa-Osowa) na linię 179 w godzinach porannych. Kursy z przystanku „Myśliborska” w kierunku Oliwy o godzinach 6:00, 6:28, 6:48, 7:08, 7:28, 7:58 zostaną rozrzedzone do taktu „co 30 minut” i zastąpione kursami o godzinach 5:59, 6:29, 6:59, 7:30, 8:00.

Rada Dzielnicy Osowa wskazała konieczność monitorowania napełnienia linii 171 w godzinach porannych w kierunku Oliwy, aby mieć pewność, że zaproponowane przeniesienie kursu z linii 171 na linię 179 nie będzie miało negatywnego wpływu na pasażerów na linii 171 (np. przepełnienie pojazdów).

⏺️ Przesunięcie po 1 kursie linii 169 (kierunek Osowa-Oliwa oraz Oliwa-Osowa) na linię 179.

⏺️ Wzmocnienie przeniesionymi 2 kursami z linii 169 i 171 porannych odjazdów linii 179 w kierunku Oliwy tak, aby zapewnić jak najczęstsze odjazdy. Takt spod dworca dla liniii 179 w godzinach 6:04 – 8:42 będzie wynosić „co około 15-20 minut”. Zdarzą się dwie dłuższe luki (31 minut oraz 26 minut) w kursach, które wynikają z rotacyjności pojazdów na liniach 169 i 179 oraz ze względu na brak dostępnych pojazdów w Osowej (dużo zjazdów do Oliwy po czym rzadsze kursy z powrotem z Oliwy do Osowej), a także ze względu na konieczność wykonywania postojów wyrównawczych, aby unikać spóźnień już na początku trasy i aby kierowca danego pojazdu mógł mieć choć 5 minut przerwy na krańcu trasy po wykonanym kursie.

Dokładne godziny odjazdów w dni powszednie spod osowskiego dworca w godzinach porannych: 5:04, 5:31, 6:04, 6:25, 6:41, 6:56, 7:11, 7:42, 7:57, 8:16, 8:42, 9:11.

⏺️ Drobne przesunięcia minutowe na liniach 169, 171 oraz 179 w weekendy.

⏺️ Zakończenie obsługiwania przystanku „Galaktyczna” przez linię 179 po godzinie 20:34 w obu kierunkach. Wymiana pasażerów na tym przystanku podczas wykonywanych badań ruchu przez cały okres wynosiła 0.

Ostatni kurs z przystanku „Galaktyczna” w kierunku Oliwy: 20:13

Ostatni kurs z przystanku „Galaktyczna” w kierunku dworca Osowa PKP: 20:34

⏺️ Zakończenie obsługiwania przystanku „Osowa – Przesypownia” przez linię 169 w kierunku Oliwy. Będzie można skorzystać z pobliskiego przystanku „Oriona” (na żądanie).

⏺️ Zmiana statusu przystanku Myśliborska ze stałego na „na żądanie”.

⏺️ Zmiana nazwy przystanku „Osowa PKP 04” znajdującego się przy ul. Barniewickiej (po wyjeździe z pętli autobusowej w kierunku Oliwy) na „Konstelacji 01”. Przystanek zachowa status przystanku „na żądanie”.

Suma kursów na liniach 169, 171 oraz 179 NIE ULEGA zmianie.

Jesteśmy także w kontakcie z Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku celem kontynuowania zmian w rozkładach jazdy. Widzimy zasadność zmiany godzin funkcjonowania linii 169, 171 oraz 179 w weekendy tak, aby umożliwić lepsze skomunikowanie Osowej z Oliwą (poprzez m. in. skoordynowane przesiadki), a także aby zniwelować kursowanie autobusów wzdłuż ulic Barniewickiej i Wodnika tzw. „stadami”, czyli jeden za drugim. Rozważana jest również zmiana trasy linii N1 poprzez m. in. skierowanie jej bezpośrednio do Osowej w weekendy (z pominięciem Sopotu i Gdyni) – została złożona interpelacja w tej sprawie, aby zbadać zasadność takiej zmiany. Weryfikacji ulegną także statusy przystanków – być może część dzisiejszych przystanków „na żądanie” zmieni status na stały i odwrotnie.

Ewentualne zmiany zostałyby wprowadzone jeszcze przed wakacjami, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem dla pasażerów.

Link do informacji na temat zmian od 01.04.2023: https://ztm.gda.pl/komunikaty/linie-117-122-169-171-179-210-269-n1-n4-zmiany-w-rozkladach-jazdy,a,9063