Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXXI sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w piątek, 29 kwietnia 2022 r., od godz. 18.30, w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Rozmowa z przedstawicielami policji na temat działań funkcjonariuszy i zdarzeń na terenie dzielnicy.
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXXI/73/2022)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (XXXI/74/2022)
 7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa- zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku (XXXI/75/2022)
 8. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z działalności za rok 2021
 9. Dyskusja w sprawie spaceru w Osowej radnych z Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie sesji