Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXX sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w piątek, 25 lutego 2022 r., o godz. 18.30.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XXX sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Link do sesji: >>KLIK<<


Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad zdalnych
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad zdalnych
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXX/71/2022)
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia świetlicy dziennego pobytu na terenie dzielnicy Osowa (XXX/72/2022)
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie sesji