Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXIV sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w czwartek, 10 czerwca 2021 r., o godz. 18.30.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XXIV sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.


Odnośnik do sesji >>KLIK<<


Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021 (Uchwała nr XXIV/57/2021)
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (Uchwała nr XXIV/58/2021)
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2022 (Uchwała nr XXIV/59/2021)
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie sesji