Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekt MPZP 2158 – wyłożenie do publicznego wglądu

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa – rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku (nr 2158)będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 04.05.2021 do 01.06.2021 w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.05.2021 o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiał obrazujący przebieg granicy planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej www.bip.brg.gda.pl w zakładce „Wyłożenia w toku”.

>> LINK <<