Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Budżet Dzielnicy Osowa na rok 2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy Państwa do partycypacji w podziale środków w Budżecie Dzielnicy Osowa na rok 2021!

W dniach 1-30 listopada, jak co roku, będzie dostępna dla Państwa Ankieta Budżetowa Dzielnicy Osowa na rok 2021, której celem jest zebranie Państwa opinii w sprawie podziału środków budżetowych na projekty w roku 2020 oraz pozyskanie od Państwa wskazówek, na jakie cele, projekty i wydarzenia przeznaczyć środki w roku 2021. Do rozdysponowania będzie kwota w wysokości około 285 000 zł.

Link do ankiety budżetowej: https://www.survio.com/survey/d/budzetosowej2021

QR Code do Ankiety Budżetowej

Następnie w dniach 1-21 grudnia będziemy przyjmować od Państwa wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021. Wnioski, czyli inaczej Państwa konkretne pomysły i projekty, które rekomendujecie Państwo do realizacji z Budżetu Dzielnicy Osowa.

Po 21 grudnia Państwa wnioski zostaną skierowane do stosownych komisji tematycznych RDO celem dokonania analizy i wstępnego zaopiniowania. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu realizacji wniosku następuje na tzw. „sesji budżetowej” Rady Dzielnicy Osowa podczas głosowania nad uchwałą budżetową.

Link do wniosków budżetowych: http://rada.osowa.com/budzet-dzielnicy/budzet-dzielnicy-2021

QR Code do wniosków budżetowych

Za wszystkie wypełnione ankiety oraz przesłane wnioski serdecznie Państwu dziękujemy!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa