Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2020

Szanowni Państwo,

z końcem stycznia zakończyliśmy konsultacje budżetowe na rok 2020. Formuła przyjęta na początku kadencji sprawdziła się i postanowiliśmy powtórzyć ją podczas ankietyzacji na rok 2020. Przez pełen miesiąc przyjmowaliśmy od Państwa zarówno ankiety budżetowe jak i wnioski do budżetu dzielnicy Osowa na rok 2020.

Zamieszczamy podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2020, w którym uwzględniliśmy także wyniki Ankiety Budżetowej na rok 2019 przy niektórych pytaniach.

Spośród wszystkich projektów z roku 2019 najbardziej przypadły do Państwa gustu 4 projekty – zachowanie rezerwy budżetowej na remontu ulicy Niedziałkowskiego, nasadzenia zieleni oraz poprawa estetyki w dzielnicy, ustawienie ławek, koszy oraz stojaka rowerowego, a także kolorowy akcent w postaci oświetlenia zimowego w Parku Chirona.

W tym roku najkorzystniejszym wydatkiem, według Państwa opinii, okazało się zachowanie rezerwy budżetowej na remont ulicy Niedziałkowskiego. Wzorem roku 2018, także za rok 2019 projekt zakupu i ustawienia ławek, śmietników oraz stojaka rowerowego uzyskał od Państwa bardzo wysokie poparcie.

W swoich odpowiedziach przekazują nam Państwo, abyśmy skupili swoje działania głównie na zwiększeniu bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez montaż oświetlenia, budowę chodników, remont dróg, obniżenie krawężników czy montaż monitoringu. Zwracają Państwo uwagę na zagospodarowanie dzielnicy i proszą o rozwój terenów zielonych poprzez dodatkowe nasadzenia czy infrastrukturę w parkach. Nie zapominają Państwo o swoich pupilach – pojawiają się głosy o kolejne wybiegi dla psów. Istotną sprawą, poruszaną bardzo często, jest sprawa niewystarczającej liczby koszy na śmieci w dzielnicy, a także brak miejsca spotkań, miejsca kultury czy rozrywki w postaci domu sąsiedzkiego, centrum kulturalnego czy biblioteki. Są to dla nas bardzo cenne informacje, które pozwolą nam lepiej kształtować przyszłe budżet oraz rozmowy z władzami miasta.

Wszystkim ankieterom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz odpowiedzi. Z pewnością pomogą nam one w podjęciu decyzji na co przeznaczyć środki z budżetu dzielnicy w roku 2020!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa