Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XI sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na pierwszą w nowym roku sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższy wtorek, 28 stycznia 2020 r. na godz. 18.30 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (Projekt: Uchwała nr XI/34/2020)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (Projekt: Uchwała nr XI/35/2020)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie apelu o podjęcie rozmów przez Miasto Gdańsk z gminą Żukowo w sprawie budowy planowanego osiedla na granicy Miasta Gdańska i sołectwa Nowy Świat (Projekt: Oświadczenie nr XI/1/2020)
 7. Sprawozdanie ze spotkania zorganizowane przez Straż Miejską dla Radnych Jednostek Pomocniczych
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa