Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje Społeczne w sprawie Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy Państwa do partycypacji w podziale środków w Budżecie Dzielnicy Osowa na rok 2020!

W dniach 1-31 stycznia, jak co roku, będzie dostępna dla Państwa Ankieta Budżetowa Dzielnicy Osowa na rok 2020, której celem jest zebranie Państwa opinii w sprawie podziału środków budżetowych na projekty w roku 2019 oraz pozyskanie od Państwa wskazówek, na jakie cele, projekty i wydarzenia przeznaczyć środki w roku 2020. Do rozdysponowania będzie kwota w wysokości 281 826 zł.

Link do ankiety budżetowej: https://www.survio.com/survey/d/budzet2020

W tym samym okresie, w dniach 1-31 stycznia, będziemy przyjmować od Państwa wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020. Wnioski, czyli inaczej Państwa konkretne pomysły i projekty, które rekomendujecie do realizacji z Budżetu Dzielnicy Osowa.

Po 31 stycznia Państwa wnioski zostaną skierowane do stosownych komisji tematycznych RDO celem dokonania analizy i wstępnego zaopiniowania. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu realizacji wniosku następuje na tzw. „sesji budżetowej” Rady Dzielnicy Osowa podczas głosowania nad uchwałą budżetową.

Link do wniosków budżetowych: http://rada.osowa.com/budzet-dzielnicy/budzet-dzielnicy-2020/Za wszystkie wypełnione ankiety oraz przesłane wnioski serdecznie Państwu dziękujemy!