Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XLV sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XLV sesję RDO, która odbędzie się w czwartek 15 listopada 2018 r., o godz. 18:30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rezygnacji Jana Peruckiego z funkcji Członka Zarządu Dzielnicy Osowa.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej liczby Członków Zarządu Dzielnicy Osowa.
6. Głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rezygnacji Karola Ważnego z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.
7. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.
8. Głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.
9. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej opinii na temat lokalizacji proponowanych w ramach programu Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap III.
10. Dyskusja na temat problemu nadpopulacji dzików na terenie dzielnicy Osowa.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
12. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa