Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku 2016

Zarząd Dzielnicy Osowa pracował w składzie Maciej Przybylski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Grzegorz Boros – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz Maciej Juchniewicz – Członek Zarządu Dzielnic. Po ustąpieniu Macieja Juchniewicza z funkcji członka Zarządu we wrześniu, Rada Dzielnicy podjęła decyzję o zwiększeniu składu Zarządu do czterech osób. Skład Zarządu uzupełnili Stanisław Krzemiński i Jan Perucki
W roku 2016 odbyło się 10 zebrań Zarządu Dzielnicy podczas których ustalono zakres istotnych dla Dzielnicy tematów i sposób ich realizacji.
Najważniejsze z nich, dotyczące: infrastruktury drogowej, realizacji węzła komunikacyjnego Osowa, realizacji odwodnienia i budowy zbiornika retencyjnego Osowa II, zagospodarowania terenów zielonych, seniorów oraz sprawy bieżące były przedstawione władzom Miasta Gdańska podczas spotkań z Prezydentem Miasta Gdańska i z Zastępcami Prezydenta. Poruszane były także tematy dotyczące młodzieży uczącej się i osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele Zarządu spotykali się także z Członkiem Zarządu Woj. Pomorskiego w sprawach dotyczących PKM oraz realizacji węzła komunikacyjnego w Osowej (ul. Barniewicka, Kielnieńska i Junony) obsługującego podróżnych PKM.
Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy odbyli kilka spotkań roboczych z dyrektorami WPR oraz DRMG, a także z kierownictwem zespołu urbanistycznego Zachód w BRG podczas których omawiane były sprawy ważne dla Dzielnicy i jej mieszkańców.
Istotnym elementem była współpraca z ZDiZ w zakresie realizacji spraw bieżących w tym poprawę estetyki i czystości na ulicach i terenach zielonych Osowej, naprawa i modernizacja infrastruktury drogowej.
Przedstawiciele Zarządu spotykali się z Komendantem Komisariatu w Osowej oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w sprawach utrzymania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu samochodowym na ulicach Osowej.
Organizowano spotkania z mieszkańcami w sprawach w których istniały zasadnicze różnice zdań pomiędzy grupami mieszkańców.
Zarząd Dzielnicy współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi.

Z poważaniem,
Zarząd Dzielnicy Gdańsk Osowa