Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XVI sesję RDO

Szanowni Państwo,

W środę, 27 kwietnia o godz. 17:30 w ZSO nr 2 odbędzie się krótka sesja – podjęte zostaną na niej uchwały wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XV/35/2016 w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wodnika i Syriusza. (chodzi o lasek przy Best Pubie)
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XV/36/2016 w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Nike. (w związku z niedawną interwencją mieszkańców tej ulicy dotyczącą budowy domu wielorodzinnego na terenie istniejącego stawu)
6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XV/37/2016 w sprawie zmiany § 1 uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016. (rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie grup sportowych, zgłoszonych w ostatnim czasie do Rady)
7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XV/38/2016 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok 2017.
8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XV/39/2016 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Karol Ważny
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Osowa