Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Transportu i Infrastruktury

Dnia 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Osowa.

Przedmiotem spotkania było:

1. Program budowy dróg w mieście Gdańsku. Komisja rekomenduje przesłanie uchwały nr XIII/26/2016 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie utwardzenia nawierzchni ulic w Osowej do odpowiedniej jednostki miasta wraz z wnioskiem o uwzględnienie tego stanowiska.[link do uchwały: http://rada.osowa.com/wp-content/uploads/2016/02/Uchwala-nr-XIII-26-2016-lista-ulic-do-utwardzenia.pdf]

2. Mapa „chodnikowa” (jako kontynuacja wykonanych map „drogowej” i „oświetleniowej”) jest opracowywana przez członków komisji.

3. Radny Łukasz Żyliński przygotował mapę z propozycjami rozmieszczenia ławek w naszej dzielnicy; link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zuxP7rJtEmJw.kv7UeN8ibzGI&usp=sharing (gdzie: zielony znacznik – ławki postawione w 2015 r., czarny znacznik – wiaty przystankowe obiecane przez miasto (http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-autobus-poczekasz-pod-dachem-Nowe-wiaty-przystankowe-w-Gdansku-n98002.html), czerwony znacznik – proponowane lokalizacje).
Prosimy o przesyłanie komentarzy, wskazywanie miejsc, gdzie taka ławka by się przydała na adres e-mail: rada.osowa@gmail.com.

4. Informacja na temat oświetlenia ul. Nowy Świat.

5. Informacja o spotkaniu w Biurze Rozwoju Gdańska w sprawie ul. Nowej Kielnieńskiej.

6. Zgłoszenie od mieszkańców dotyczące uciążliwego hałasu powodowanego przez pociągi, szczególnie podczas postoju składów na stacji Osowa.

7. Informacja na temat ul. Letniskowej – ma być zrealizowana w 2016 r.

8. Informacja na temat ul. Wodnika – zgłoszenia od mieszkańców dotyczyły realizacji docelowej odcinka „po płytach” oraz zaśmiecenia na sąsiadującym terenie. Realizacja inwestycji ma być realizowana etapowo, tzn. najpierw zbiornik, a następnie układ drogowy. RDO nie ma informacji na temat harmonogramu realizacji tych inwestycji.
Komisja proponuje podjęcie działań przez Zarząd Dzielnicy mających na celu przejęcie terenu tzw. jaru po wschodniej stronie ul. Wodnika przez miasto Gdańsk i realizację ciągu pieszo-rowerowego oraz ustawienie koszy na śmieci.

9. Zgłoszenie zaśmiecenia terenu w rejonie ul. Kielnieńskiej i ul. Zatokowej do Straży Miejskiej.

Monika Bednarska
Przewodnicząca Komisji ds. transportu i infrastruktury RDO

W zebraniu uczestniczyli Radni: Waldemar Karpiński, Jan Perucki, Karol Ważny i Monika Bednarska