Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie IV/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Posiedzenie odbyło się 26 sierpnia 2015 r.
 
Tematy obrad:
 
1. Komunikacja autobusowa w Osowej
Do RDO wpłynęła odpowiedź z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM) dotycząca zgłoszonego planu komunikacji autobusowej w naszej dzielnicy. W drugiej dekadzie września planowane jest spotkanie w tej sprawie w ZTM.
Jak poinformował obecny na spotkaniu przedstawiciel miejscowości Chwaszczyno odbyło się tam 6 spotkań osiedlowych oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą dojazdu do przystanku PKM Osowa. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że mieszkańcy Chwaszczyna preferują bezpośredni dojazd do stacji PKM Osowa, zwracają także uwagę na brak parkingu przy stacji.
 
2. Przeniesienie przystanku przy ul. Barniewickiej.
Z informacji uzyskanych przez RDO wynika, że ZTM zgłosił wniosek o przeniesienie przystanku do działu inwestycji.
Aktualizacja: Sprawą zajęła się odpowiednia komisja z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, która pozytywnie rozpatrzyła wniosek przeniesienia przystanku na nową lokalizację. Aktualnie wykonywany jest projekt przystanku.
 
3. Ławki w Osowej.
P. Łukasz Żyliński z RDO opracował mapę z proponowaną lokalizacją (ponad 60) ławek i koszy na śmieci na terenie naszej dzielnicy, każda ze zdjęciem konkretnej lokalizacji. Mapa jest dostępna pod linkiem: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zW7Is_DS7sBE.kDCCk0Jsygko (zielony znacznik – kosz i ławka, czerwony znacznik – ławka).
Te lokalizacje zostaną zgłoszone do ZDiZ przez RDO.

Kolejne, inne lokalizacje prosimy zgłaszać na adres: rada.osowa@gmail.com.

 
4. Toalety.
RDO otrzymała kilkukrotnie zgłoszenie (ustnie i pisemnie) od mieszkańców dotyczące toalet w parku przy ul. Chirona.

W wyniku dyskusji Komisja ds. transportu i infrastruktury wnioskuje o zgłoszenie wniosku o zlokalizowanie tymczasowych toalet (np. typu TOI TOI), a docelowo realizację toalety stałej oraz poidełka (woda do picia dla ludzi i zwierząt oraz możliwość umycia rąk) w następujących lokalizacjach:
a) park przy ul. Chirona (przy placu zabaw w zachodniej części parku),
b) park przy ul. Heleny,
c) w rejonie przystanku Osowa PKP,

Aktualizacja:
Rada postanowiła docelowo zrealizować jeszcze toaletę w parku przy ul. Bliźniąt.

 
5. Planowana Droga Zielona.
Przedyskutowano rozwiązania, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców Osowej, w tym sąsiadujących bezpośrednio z planowaną trasą (Kukawka), takie jak parametry techniczne planowanej trasy, dogodne wjazdy i zjazdy z drogi dla ruchu lokalnego, rozbudowa węzła z dogodnym dla pieszych przejściem oraz przejazdem dla rowerzystów.
 
6. Wejścia do lasu.
Przeprowadzana jest ankieta dotycząca wejść do lasu proponowanych do zagospodarowania w następujących lokalizacjach: przy ul. Juraty, w Owczarni przy ul. Kościerskiej oraz przy ogródkach działkowych (do Drogi Węglowej). Ankietę wypełniło około 315 osób.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety pod linkiem http://moje-ankiety.pl/respond-79007.html.
 
7. Parking przy ul. Niedziałkowskiego.
Członkowie komisji, przed zebraniem Rady dnia 3 września 2015 r. zapoznają się z projektem uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w Gdańsku http://www.gdansk.pl/plik,62518.html.
 
 
Dziękujemy za udział w zebraniu przedstawiciela miejscowości Chwaszczyno oraz mieszkańców naszej dzielnicy.
 
Zapraszamy do udziału w kolejnym zebraniu Komisji ds. transportu i infrastruktury RDO, które odbędzie się dnia 1 października 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie RDO przy ul. Balcerskiego 35.