Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informacje, że po przeczytaniu tekstów o pracach Komisji Rady Dzielnicy, zamieszczonych na portalach osowskich, niektórzy z czytelników kierowali swoje obawy co do trafności rozwiązań proponowanych przez Komisje RD Osowa do Przewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczących Komisji Rady Miasta i do Urzędu Miasta .
Chcemy zapewnić Państwa , że
– Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy Osowa oraz Komisje Rady Dzielnicy pracują kierując się wyłącznie wspólnym dobrem mieszkańców.
– Efekty prac Komisji przedstawiane są na Sesjach Rady Dzielnicy i wtedy ponownie analizuje się je i dyskutuje nad nimi w gronie całej Rady, by ostateczna decyzja uwzględniała dobro naszej wspólnoty w możliwie najlepszy sposób.
– Jesteśmy zainteresowani wszystkimi uwagami mieszkańców, bo one pomagają w dopracowaniu najlepszego rozwiązania.
Dlatego proponujemy, by swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje kierowali Państwo w pierwszej kolejności do Przewodniczących Komisji, które wypracowywały stanowisko, a następnie, jeżeli okaże się to konieczne, do Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

Korzystając z okazji informujemy o kilku tematach nad którymi Zarząd Dzielnicy pracuje od początku obecnej kadencji.
Były to:
– udział w przygotowaniach , których celem było wybudowanie dwóch mini rond na ulicy Niedziałkowskiego.
Zarząd Dzielnicy Osowa bardzo dziękuje firmie deweloperskiej RAI i Prezesowi panu Andrzejowi Rynkiewiczowi, oraz firmie Aaron i Prezesowi panu Tadeuszowi Anusewiczowi za sfinansowanie budowy tych rond. Dziękujemy także pracownikom Wydziału Inżynierii Ruchu ZDiZ, z Kierownikiem panem Tomaszem Wawrzonkiem, za przygotowanie projektów i wszystkich spraw organizacyjnych związanych z budową.
Podczas czerwcowego spotkania z Prezydentem Gdańska panem Pawłem Adamowiczem uzyskaliśmy:
– Akceptację z potwierdzeniem przeznaczenia środków finansowych na zakończenie prac na terenie zielonym przy ulicy Heleny. Zakończenie prac nastąpi w roku 2016.
– Decyzję o przebudowie ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ulicy Wodnika do ul. Barniewickiej, jako elementu węzła komunikacyjnego Gdańsk Osowa, budowanego dla potrzeb Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Proces projektowania , budowy i organizacji koniecznych przetargów publicznych wyniesie maksymalnie od trzech do czterech lat.
Powstanie ulica z kanalizacją deszczową, chodnikami. Będziemy proponować by, zostały wykorzystane koncepcje Osowian, wypracowane podczas warsztatów „Qvo Vadis Osowo” prowadzonych przez panią dr hab. Gabrielę Rembarz , by teren ten miał wysoka estetykę i funkcjonalność.
– Decyzje o prowadzeniu w Osowej inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Pierwsza taka inwestycja prowadzona jest już na odcinku ulicy Hery przez firmę RAI i Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
W okresie od początku kadencji prowadziliśmy prace o charakterze interwencyjnym m.in. w sprawie ulicy Keplera, a ostatnio pracujemy z ZDiZ , BRG i DRMG na rzecz niektórych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, by usunąć przeszkody formalne dla ich przyjęcia, aby mogły znaleźć się na liście propozycji do glosowania.

Zarząd Dzielnicy Osowa