Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XXVI sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021 (Uchwała nr XXVI/62/2021)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2022 z mieszkańcami (Uchwała nr XXVI/63/2021)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (Uchwała nr XXVI/64/2021)
 7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykupu gruntu pod budowę ulicy Wodnika (Uchwała nr XXVI/65/2021)
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji