Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XLV sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024 z mieszkańcami (PROJEKT)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 7. Dyskusja w sprawie budżetu Dzielnicy Osowa w roku 2025
 8. Dyskusja w sprawie konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie sesji