Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XLIX sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Omówienie przygotowań do festynu VI Osowskie Pożegnanie Lata
  5. Omówienie organizacji ruchu na wybranych ulicach w dzielnicy
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie sesji