Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XLIV sesja RDO

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i omówienie stanu realizacji zadań budżetowych bieżącej kadencji Rady Dzielnicy Osowa
  5. Dyskusja nad sposobem konsultacji Budżetu Dzielnicy z mieszkańcami
  6. Omówienie działań i wydarzeń związanych z obchodami 50-lecia Dzielnicy Osowa w granicach Miasta Gdańska
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie sesji