Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XLIII sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja w sprawie zieleńca przy ul. Parterowej
 5. Dyskusja w sprawie hałasu wzdłuż linii kolejowej nr 201
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice – rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 7. Dyskusja w sprawie stanu realizacji zgłoszonych zadań podczas spaceru z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz – podsumowanie spotkania ewaluacyjnego
 8. Dyskusja w sprawie stanu przygotowań do festynu 'Osowskie Pożegnania Lata’ oraz do obchodów 50-tych urodzin Osowej
 9. Dyskusja w sprawie stanu prac nad poprawą dojazdu do dzielnicy Oliwa oraz zmiany krańców linii autobusowych w dzielnicy Oliwa
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie sesji