Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MPZP 2157 – Spotkanie z Mieszkańcami

To wydarzenie się zakończyło

Po długich, ponad 2-letnich pracach, serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami, podczas którego poruszymy tak ważny dla nas temat, jakim jest MPZP 2157.

Podczas spotkania zaprezentujemy wypracowane zapisy planu pomiędzy stroną właścicielską a Radą Dzielnicy Osowa.

Spotkanie będzie miało charakter m. in. informacyjny, a także pozwoli zebrać nam Państwa opinie, co przełoży się finalnie na wypracowanie rekomendacji dla Biura Rozwoju Gdańska dotyczących opracowywanego obszaru. Rekomendacje planujemy podjąć uchwałą podczas planowanej na 24 maja sesji Rady Dzielnicy Osowa.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 maja, od godziny 17:45 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku przy ul. Profesora Michała Siedleckiego 14.

Agenda:

  • 17:45 – rozpoczęcie spotkania
  • 17:45 – 18:05 – przywitanie uczestników, omówienie tematyki spotkania
  • 18:05 – 18:20 – przypomnienie bieżącej sytuacji planistycznej
  • 18:20 – 18:50 – prezentacja proponowanego projektu planu miejscowego
  • 18:50 – 20:20 – dyskusja publiczna
  • 20:20 – 20:30 – podsumowanie oraz zakończenie spotkania