Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

L sesja RDO

sesja

To wydarzenie się zakończyło

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/113/2024 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024 (projekt uchwały nr L/116/2024)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2025 (projekt uchwały nr L/117/2024)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2025 (projekt uchwały nr L/118/2024)
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2023
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji