Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gra Parkowa na Orientację – Owczarnia (CH Osowa)

To wydarzenie się zakończyło

Wraz z Bractwem Przygody ALMANAK zapraszamy Państwa na kolejną edycję Gier Parkowych na Orientację – tym razem na Owczarnię, w sąsiedztwie CH Osowa!

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Parking przy CH Osowa (ul. Spacerowa 48), przy drodze na Owczarnię (wejście do lasu).
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych przedziałach czasowych (prosimy przestrzegać przydzielonych minut!!!)
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
 planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 19:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

W przypadku braku wystarczającej liczby map istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników) lub otrzymania mapy w wersji elektronicznej do odczytu na dowolnym smartfonie lub tablecie.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj, najlepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 26 kwietnia do godz. 19:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 25 kwietnia do godz. 23:59.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużyny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy lub      
– decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym) lub
– rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

 Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 19:00.Osoby zgłoszone po terminie i w bazie.Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2021-2024)
2,00 zł5,00 zł3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2012-2020)
7,00 zł10,00 zł3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2004-2011)
13,00 zł18,00 zł5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 2003 i starsi)
20,00 zł27,00 zł7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł5,00 zł0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
80,00 zł80,00 zł80,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
190,00 zł190,00 zł190,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
80,00 / 190,00 zł80,00 / 190,00 zł80,00 / 190,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.