Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2022

Szanowni Państwo,

z końcem listopada zakończyliśmy pierwszą część konsultacji budżetowych na rok 2022. Przez cały listopad, zgodnie już z naszą tradycją, przyjmowaliśmy od Państwa ankiety w ramach Ankiety Budżetowej Dzielnicy Osowa na rok 2022.

Zamieszczamy podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2022, w którym uwzględniliśmy także wyniki Ankiety Budżetowej na rok 2021.

Odkąd przeprowadzamy ankietyzację wśród mieszkańców naszej dzielnicy zauważamy pewne umacniające się trendy, które w tegorocznej ankiecie także się potwierdziły. Priorytetami osowian są przede wszystkim tereny zielone oraz rekreacyjne, a także potrzeba realizacji zadań dużych i drobnych, takich jak budowa i/lub remonty ulic, chodników, oświetlenia. W tegorocznej ankiecie równie mocno wskazali Państwo kwestię bezpieczeństwa jako tę nad którą powinniśmy się pochylić – czy to poprzez realizację monitoringu wizyjnego, wymalowanie przejść dla pieszych, realizację oznakowania poziomego wzdłuż ulic, ustawienie luster wzdłuż ulic, doświetlenie przejść dla pieszych czy realizację bezpiecznego przejścia nad obwodnicą.


Najlepszym według Państwa zrealizowanym w roku 2021 projektem było doświetlenie przejść wzdłuż ulicy Wodnika (realizacja doświetlenia będzie realizowana w latach 2021-2022 ze względu na wymagane procedury przetargowe). Zdecydowanie poparli Państwo także kontynuację zazieleniania dzielnicy i poprawę estetyki infrastruktury na terenach wspólnych. Z akceptacją spotkało się także zadanie pozyskania projektu oświetlenia dla parków Chirona oraz Diany. Projekt będzie przekazany miastu przez projektanta na przełomie lat 2021/2022 i będzie możliwy do realizacji w najbliższych latach – siłami wewnętrznymi z budżetu dzielnicy lub z Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie wypełnione ankiety i przekazane uwagi to dla nas źródło bardzo cennych informacji, które pozwolą nam lepiej kształtować przyszłe budżety oraz rozmowy z władzami miasta.

Wszystkim ankieterom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz odpowiedzi. Z pewnością pomogą nam one w podjęciu decyzji na co przeznaczyć środki z budżetu dzielnicy w roku 2022!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa