Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Odpowiedź Prezydenta na uchwałę w sprawie MPZP 2157

Prezydent Piotr Grzelak wystosował odpowiedź na podjętą uchwałę nr XXVI/64 2021 przez Radę Dzielnicy Osowa w sprawie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku.

Prezydent w swojej odpowiedzi zawiesza prace nad projektem planu miejscowego do końca stycznia 2022 roku dając czas Radzie Dzielnicy Osowa oraz lokalnym właścicielom, społecznikom i specjalistom na wypracowanie wspólnego pomysłu na omawiany teren przy pełnej współpracy z mieszkańcami cele wypracowania konsensusu dzielnicowego.

Niezwłocznie przystąpimy do wewnętrznych prac oraz konsultacji społecznych w naszej dzielnicy.

Przekazujemy treść odpowiedzi. >> LINK DO DOKUMENTU <<