Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXVI sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się we wtorek, 12 października 2021 r., o godz. 18.30. Sesję odbędziemy w stołówce w Szkole Podstawowej nr 81 przy ulicy Profesora Michała Siedleckiego 14.


Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021 (Uchwała nr XXVI/62/2021)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2022 z mieszkańcami (Uchwała nr XXVI/63/2021)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (Uchwała nr XXVI/64/2021)
 7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykupu gruntu pod budowę ulicy Wodnika (Uchwała nr XXVI/65/2021)
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji