Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2021

Szanowni Państwo,

z końcem listopada zakończyliśmy pierwszą część konsultacji budżetowych na rok 2021. Przez cały listopad, zgodnie już z naszą tradycją, przyjmowaliśmy od Państwa ankiety w ramach Ankiety Budżetowej Dzielnicy Osowa na rok 2021.

Zamieszczamy podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2021, w którym uwzględniliśmy także wyniki Ankiety Budżetowej na rok 2020.

Spośród wszystkich projektów zrealizowanych w roku 2020 kilka z nich było Państwa zdecydowanymi faworytami. Od dłuższego czasu obserwujemy w Państwa odpowiedziach duże poparcie dla projektu nasadzeń zieleni oraz poprawy estetyki dzielnicy. Tym razem nie było inaczej – ten projekt zdobył Państwa serca i aż 158 osób wskazało ten projekt jako najlepszy w roku 2020. Państwa przychylność zdobył także projekt realizacji oświetlenia zimowego w parku Chirona. Spośród innych projektów przychylnie ocenili Państwo także m. in. kwestię zagospodarowania deptaka,  pozyskania oznakowania poziomego na ulicy Wodnika czy przeznaczenie środków na opracowanie projektu kolejnego zieleńca w dzielnicy. Swoimi ocenami poparli Państwo także wyjątkowy wydatek jakim było wsparcie lokalnej opieki medycznej i dofinansowanie zakupu respiratorów do gdańskich szpitali. Dzięki zorganizowanej przez gdańskie Rady Dzielnic zbiórce udało się zakupić 9 respiratorów.

Najwięcej informacji otrzymujemy od Państwa w pytaniach otwartych i to one dostarczają nam największej i najbardziej szczegółowej wiedzy odnośnie Państwa potrzeb. Niezmiennie od kilku lat wskazują nam Państwo kwestię realizacji kolejnych terenów zielonych i rekreacyjnych w dzielnicy, wyposażonych w przeróżną infrastrukturę, taką jak place zabaw czy wybiegi dla psów. Dużą uwagę poświęcacie Państwo także kwestii oświetlenia dzielnicy – w tym roku wyjątkowo mocno zaakcentowali Państwo potrzebę oświetlenia parku Chirona oraz parku Diany. Sporo ankiet zawierało informację o potrzebie ustawienia w dzielnicy większej liczby koszy na śmieci. Pisali także Państwo o koniecznych remontach ulic, które staramy się systematycznie pozyskiwać i wykonywać w ramach naszych możliwość. Poza kwestiami czysto infrastrukturalnymi otrzymaliśmy także prośby o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy na przeróżne sposoby, zaczynając od budowy systemu monitoringu i kończąc na kwestii dzików. Istotną sprawą dla Państwa są także biblioteka, dom sąsiedzki, organizacja pchlich targów i organizacja przeróżnych imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.

Wszystkie wypełnione ankiety i przekazane uwagi to dla nas źródło bardzo cennych informacji, które pozwolą nam lepiej kształtować przyszłe budżety oraz rozmowy z władzami miasta.

Wszystkim ankieterom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz odpowiedzi. Z pewnością pomogą nam one w podjęciu decyzji na co przeznaczyć środki z budżetu dzielnicy w roku 2021!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa