Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekt MPZP 2155 – wyłożenie do publicznego wglądu

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa – rejon ulic Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku (nr 2155)będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 06.07.2020 do 03.08.2020 w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.07.2020 o godzinie 18:00 w sali AKWEN budynku NSZZ Solidarność przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.