Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zdalne obrady Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę poprawki mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym.

Informujemy zatem, że najbliższa, XIV sesja RDO, odbędzie się w najbliższy wtorek, 28 kwietnia 2020 r., o godzinie 18:00.
Obrady sesji zostaną udostępnione w transmisji na żywo za pośrednictwem portalu Facebook.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na cel walki z koronawirusem
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa