Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Po IX sesji RDO

Środowe obrady Rady Dzielnicy Osowa były już dziewiątymi od początku kadencji. Tym razem Radni Dzielnicy Osowa pochylili się nad kwestią nazewnictwa osowskich parków, zieleńców i skwerów, a także nad patronem dla oddanego na przełomie zeszłego i bieżącego roku odcinka ulicy Nowy Świat. Przewodniczący Zarządu, Bartosz Stefański, wprowadził pod obrady także dwie nowe uchwały, które wcześniej nie znalazły się w harmonoramie – wynikało to z prac Zarządu Dzielnicy przeprowadzonych w przeciągu ubiegłego tygodnia.

Jako pierwsza pod głosowanie została poddana uchwała w sprawie nazewnictwa osowskich parków i zieleńców. To efekt prac poczynionych jeszcze przez Radnych Dzielnicy poprzedniej kadencji, którzy wypracowali schemat rozbudowy osowskiej zieleni. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że:

„Żaden park, zieleniec i skwer w dzielnicy Osowa nie posiada swojego formalnego nazewnictwa. Lokalizacje te są nazywane nieformalnie przez wszystkie jednostki miejskie oraz media – np. „Park miejski w dzielnicy Osowa przy ulicy Chirona” lub „Park przy ulicy Chirona”.

Pośród osowian przyjęło się wiele nazw, które są znane i rozpoznawalne przez lokalną społeczność, a także adekwatne do położenia geograficznego danych terenów. Rada Dzielnicy Osowa, chcąc ujednolicić i sformalizować nazewnictwo osowskich terenów zielonych i skwerów, proponuje przyjęcie wymienionych w uchwale nazw odnośnie osowskich parków, zieleńców i skwerów.”

Radni Dzielnicy podjęli decyzje o nadaniu nazw „Park Chirona”, „Park Diany”, „Park Leśny w Osowej” (nowy park realizowany z BO 2020 przy ulicy Niedziałkowskiego), „Zieleniec Bliźniąt”, „Zieleniec Posejdona” (dla istniejącego już skweru, dla którego opracowywany jest nowy projekt i planowana jest jego renowacja) oraz „Jar Wodnika”.

Następnie Radni podjęli dyskusję w sprawie projektów rozkładów jazdy, które mają wejść w życie od najbliższej soboty, 23 listopada. Przewodniczący Zarządu zdał relację Radzie Dzielnicy z przebiegu rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku i przedstawił uzasadnienie opinii podanych w treści uchwały. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Radni wyrażają opinie:

  • pozytywną dla zwiększenia puli wozokilometrów dla dzielnicy Osowa (o 170 000 więcej);
  • pozytywną dla projektów rozkładów jazdy na soboty, niedziele i święta dla linii autobusowych nr 169 i 179;
  • negatywną dla projektów rozkładów jazdy na dni powszednie dla linii autobusowych nr 169, 171, 179 i 210;
  • negatywną dla projektu rozkładu jazdy na soboty, niedziele i święta dla linii autobusowej nr 210.

W dalszej kolejności Radni Dzielnicy pochylili się nad zmianą uchwały budżetowej. Przewodniczący Zarządu przekazał dlaczego przedstawił Radzie Dzielnicy uchwałę z korektą budżetu dzielnicy – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie miał możliwości wydatkowania całej przeznaczonej kwoty na projekt „nasadzenia zieleni oraz poprawy estetyki na terenie dzielnicy Osowa”. Z przeznaczonych 55.000 zł gdański zarząd dróg i zieleni spozytkował jedynie 49.000 zł. Rada Dzielnicy przeniosła niewykorzystane 6.000 zł do rezerwy budżetowej, zwiększając ją do łącznej wysokości 88.000 zł celem wykorzystania jej w 2020 roku na zadania inwestycyjne.

Radni nie podjęli wcześniej zaplanowanej uchwały odnośnie nadania patrona dla nowego odcinka ulicy Nowy Świat. Radni wpierw zdecydowali się przedyskutować różne możliwości – jest mozliwość zarówno uhonorowania osób zasłużonych dla rozwoju Osowej jak i możliwość kontynuowania kosmiczno-mitologicznego nazewnictwa. Radni zdecydwali, że wrócą do tego tematy na następnej sesji.

Kolejna, X sesja RDO, została zaplanowana na 11 grudnia 2019 roku na godzinę 18:30.