Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pilotażowy projekt system ulic jednokierunkowych

Szanowni Państwo,

Wiemy, jak poważnym problemem w naszej dzielnicy jest brak miejsc do parkowania pojazdów w niektórych jej rejonach. Samochodów przybywa, a parkingów – nie. Jednocześnie auta stojące na poboczach ulic utrudniają płynny ruch i zagrażają bezpieczeństwu drogowemu. Dodatkowo kierowcy, parkując swoje pojazdy na wielu osowskich ulicach, łamią zasady kodeksu ruchu drogowego. Od stycznia oraz marca uchwałami Rady Miasta Gdańska (nr V/36/19 oraz nr VI/60/19) wiele ulic tzw.  „wewnętrznych” stało się ulicami „gminnymi”, co spowodowało egzekwowanie przez Straż Miejską tych zasad poprzez upomnienia, a nawet mandaty. Niektórzy kierowcy odczuli dotkliwie ten fakt, a jednocześnie do Rady Dzielnicy Osowa kierowane są zgłoszenia, uwagi, prośby o rozwiązanie tego problemu.


Rada Dzielnicy Osowa wraz z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Strażą Miejską wypracowała pomysł, który może stać się rozwiązaniem opisanego problemu.  Jest to system ulic jednokierunkowych w wybranych rejonach dzielnicy.

Projekt systemu ulic jednokierunkowych będzie projektem pilotażowym i dotyczy ulic:

  • Kasjopei;
  • Ariadny;
  • kwartału ulic Diany, Artemidy, Parysa, Akteona;
  • Orfeusza, Dionizosa, Hermesa.

Radni Dzielnicy Osowa wraz ze Strażą Miejską będą monitorować wprowadzenie tego projektu. Dlatego bardzo ważne są Państwa uwagi i zgłoszenia odnośnie wspomnianego systemu, które mogą wpłynąć na jego przeprojektowanie lub rezygnację z jego wprowadzenia. Jeżeli projekt ten się sprawdzi, to zostanie on na stałe wprowadzony w wybranych miejscach.Na Państwa pytania i uwagi czekamy drogą elektroniczną do dnia 16 lipca 2019 roku.

E-mail kontaktowy do Rady Dzielnicy Osowa: rada.osowa@gmail.comRada Dzielnicy Osowa zaprasza także na specjalny wakacyjny dyżur, który odbędzie się 17 lipca o godzinie 18:00 w siedzibie przy ulicy Balcerskiego 35. Na dyżurze odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące projektu systemu ulic jednokierunkowych. Tego samego dnia o godzinie 19:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Osowa, na której Radni będą debatować nad projektem systemu ulic jednokierunkowych oraz zagłosują nad uchwałą w tej sprawie.Poniżej przedstawiamy projekty systemu ulic jednokierunkowych wybranych rejonów. Po kliknięciu na wybrany punkt otworzy się Państwu nowe okno ze schematem.

  1. Kasjopei
  2. Ariadny
  3. kwartał ulic Diany, Artemidy, Parysa, Akteona
  4. Orfeusza, Dionizosa, Hermesa

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa