Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XLVI sesję RDO

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na XLVI sesję RDO, która odbędzie się w czwartek 03 stycznia 2019 r., o godz. 18:30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

  1. Otwarcie sesji oraz przywitanie specjalnego gościa naszej Sesji pana Marszałka Bogdana Borusewicza

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.

4. Dyskusja w sprawie projektu uchwały utworzenia filii biblioteki publicznej na terenie dzielnicy Osowa.

5.Podsumowanie działalności Rady Dzielnicy Osowa w latach 2014-2018.

6. Dyskusja na temat dalszego kierunku działania Rady Dzielnicy Osowa – Spisanie rekomendacji dla przyszłych Radnych

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy serdecznie,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa