Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie II/2015 sesji Rady Dzielnicy Osowa

Druga sesja Rady Dzielnicy Osowa nowej kadencji, która odbyła się we wtorek, 21 kwietnia, prawdopodobnie należała do najdłuższych w historii Rady. Obrady toczyły się właściwie do nocy, w związku z czym w międzyczasie funkcjonariusze IX Komisariatu Policji zdążyli już zamknąć bramę wejściową do budynku :)

Odświeżony skład Rady Dzielnicy sprzyja wprowadzeniu nowych zasad współpracy. Jednym z jej istotnych czynników jest dobra komunikacja wewnętrzna. Ustalono zatem sposób wzajemnej wymiany informacji pomiędzy Zarządem i Radą Dzielnicy oraz poszczególnymi radnymi. Ponadto powołane zostały stałe komisje problemowe, które będą zajmować się – we współpracy z Zarządem – diagnozą problemów dzielnicy oraz wypracowaniem propozycji ich rozwiązywania. W trakcie dyskusji podkreślona została istotna potrzeba nawiązania bliższych kontaktów z przedstawicielami osowskich organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców. Stąd też nowa komisja ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi (Monika Bednarska, Waldemar Karpiński, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Jan Perucki) ma – oprócz podejmowania problemów socjalnych – utrzymywać regularne kontakty z aktywistami dzielnicowymi. Do zadań komisji do spraw transportu i infrastruktury (Monika Bednarska, Maciej Juchniewicz, Waldemar Karpiński, Stanisław Krzemiński, Jan Perucki, Bartosz Stefański, Karol Ważny, Łukasz Żyliński) należeć będą natomiast zagadnienia z zakresu komunikacji zbiorowej oraz budowy, utrzymania i bezpieczeństwa na drogach publicznych, jak również szeroko rozumianego planowania i zagospodarowania przestrzeni. Przedmiotem zainteresowania komisji ds. kultury, edukacji i sportu (Paweł Bodakowski, Katarzyna Komorowska, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Jan Perucki, Bartosz Stefański, Andrzej Teleżyński, Łukasz Żyliński) będzie z kolei współpraca z osowskimi placówkami edukacji, a także wspieranie podmiotów organizujących w dzielnicy przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym oraz rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie tego typu działalności. Oprócz tego powołana została – obligatoryjna – komisja rewizyjna (Paweł Bodakowski, Katarzyna Komorowska, Andrzej Teleżyński).

Radni obradowali również nad, istotnymi dla Osowej, sprawami merytorycznymi. Podjęto dwie uchwały dotyczące priorytetów inwestycyjnych dla Naszej dzielnicy. Pierwsza uchwała dotyczyła wniosków do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2016. Ujęto w niej następujące propozycje:

–       Remont ulicy Kielnieńskiej jako infrastruktury towarzyszącej PKM,

–       Zainstalowanie monitoringu i oświetlenia terenów parkowych przy ulicach Chirona oraz Bliźniąt,

–       Budowa miejsc parkingowych przy ul. Niedziałkowskiego,

–       Dokończenie budowy sięgacza ul. Balcerskiego,

–       Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na ulicach Niedziałkowskiego, Biwakowej, Balcerskiego i Sołdka,

–       Budowa ulicy Iławskiej,

–       Budowa pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 81.

W drugiej uchwale, poświęconej celom długofalowym, złożono z kolei następujące wnioski do gdańskiej Bazy Priorytetów Inwestycyjnych:

–       Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul Spacerowej do granicy Miasta Gdańska, jako element infrastruktury komunikacyjnej związanej z Pomorską Koleją Metropolitalną,

–       Budowa ulicy Keplera,

–       Budowa ulicy Nowy Świat,

–       Budowa ulicy Koziorożca,

–       Budowa ulicy Junony,

–       Budowa ulicy Meteorytowej i Wenus,

–       Przebudowa ulicy Galaktycznej,

–       Dokończenie budowy ulicy Wodnika na odcinku od ulicy Marsa do ul. Galaktycznej,

–       Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Drogą Obwodową.

Szczegółowe uzasadnienia obu uchwał można znaleźć w dokumentach, które zostały umieszczone w zakładce „UCHWAŁY”.

UCHWAŁY

 

Zapraszamy na nasz profil w popularnym serwisie społecznościowym znajdujący się pod adresem facebook.com/rada.osowa. Ponadto informujemy o wznowieniu bieżących dyżurów dla mieszkańców, organizowanych w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa przy ul. Balcerskiego 35 (budynek Policji). Od tej kadencji odbywają się one codziennie w godz. 18:00-19:00. Podczas dyżurów można również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 58 554 54 20. W siedzibie znajduje się także skrzynka pocztowa, w której można pozostawić korespondencję dla Rady i Zarządu Dzielnicy. Dla tych z Państwa, którzy chętnie korzystają z Internetu udostępniliśmy również adres poczty elektronicznej – rada.osowa@gmail.com.

DYŻURY

 

 

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Osowa odbędzie się w poniedziałek, 18 maja 2015 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Z pozdrowieniami,

Radni Dzielnicy Osowa