Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dyskusja publiczna – MPZP 2158

To wydarzenie się zakończyło

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa – rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku (nr 2158)” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.05.2021 o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiał obrazujący przebieg granicy planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajduje się na stronie internetowej www.bip.brg.gda.pl w zakładce „Wyłożenia w toku”.

>> LINK <<