Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dyskusja publiczna – MPZP 2157

To wydarzenie się zakończyło

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa – rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku (nr 2158)” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.05.2021 o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiał obrazujący przebieg granicy planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej pod linkiem: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/osowa-w-rejonie-zbiornika-retencyjnego-przy-ulicy-koziorozca

POWIĄZANE DOKUMENTY:

Projekt MPZP – RYSUNEK: >>KLIK<<

Projekt MPZP – OPIS KART TERENU: >>KLIK<<

LINK DO DYSKUSJI PUBLICZNEJ: >>KLIK<< (dostępny po 05.07)