KONTAKT

Siedziba:
ul. Balcerskiego 35
80-299 Gdańsk
tel./fax: 58 554-54-20 (w godzinach 18-19 oraz podczas sesji)

e-mail: rada.osowa@gmail.com