Waldemar Karpiński

Członek komisji: Waldemar Karpiński

  • ds. kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych,
  • ds. transportu i infrastruktury.

E-mail: wk@gcswyceny.pl

Dodaj komentarz