RADNI RADY DZIELNICY OSOWA

Rada Dzielnicy Osowa zakończyła kadencję 16 stycznia 2019 roku.

W imieniu Rady Dzielnicy działa Zarząd Dzielnicy Osowa.

Wybory do nowej kadencji Rady Dzielnicy Osowa odbędą się 24 marca 2019 roku.

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa
Maciej Przybylski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa
Grzegorz Boros

Członek Zarządu Dzielnicy Osowa
Monika Bednarska

Członek Zarządu Dzielnicy Osowa
Stanisław Krzemiński

Dodaj komentarz