Monika Bednarska

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
 
Członek komisji: Monika Bednarska

  • ds. kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych,
  • ds. transportu i infrastruktury (przewodnicząca)

E-mail: mb7@gazeta.pl

Dodaj komentarz