Katarzyna Komorowska

Członek komisji: Katarzyna Komorowska

  • ds. kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych,
  • rewizyjnej.


Wykształcenie: mgr inż budownictwa lądowego
Praca zawodowa: nauczyciel
Data urodzenia:
Zainteresowania: praca społeczna – Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pierwszy Krok

E-mail: pierwszy.krok@wp.pl