Grzegorz Boros

Zastępca Przewodniczącego Zarządu DzielnicyGrzegorz Boros Osowa

Wykształcenie: architekt, artysta plastyk
Praca zawodowa: Specjalista ds utrzymania pomników i obiektów pomnikowych w mieście Gdańsku
Zainteresowania: walory kulturowe Gdańska i woj. pomorskiego, literatura

E-mail: boroseum@wp.pl